Współpraca
z miastem

Współpraca Wzornictwa UTP z miastem Bydgoszcz.