Synteza Sztuk

Festiwal 2013—2018

Festiwal Synteza Sztuk to wydarzenie artystyczne o randze międzynarodowej, organizowane przez Zakład Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, w partnerstwie z Galerią Miejską bwa w Bydgoszczy, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy i Uniwersytetem Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie, realizowane w latach 2013—2018.

Zamysł festiwalu stanowiła prezentacja aktywności twórczej artystów „stowarzyszonych intelektualnie” z bydgoskim Wzornictwem, reprezentujących wiele dziedzin kreacji. Klucz festiwalu to Myśl, tłumaczona i werbalizowana we wszystkich „językach”, jakimi niewątpliwie są malarstwo, rzeźba, grafika, muzyka czy sztuki projektowe. Ta Myśl to czynnik unifikujący intelektualną wypowiedź, to treść dzieła, której ono zawsze jest nośnikiem. To ważne, by w powszechnej świadomości poszczególne dziedziny sztuki stały się pozaestetyczną wartością, jako właśnie nośnik myśli, idei, wartości. Wystawy dedykowane wszystkim zainteresowanym, czym jest wzornictwo, od strony praktycznej po intelektualną, na czym polega kształcenie w tym obszarze oraz jak istotne jest rozumienie wszelkiej aktywności artystycznej.

Idea łączenia dziedzin sztuki da się obserwować od najdawniejszych czasów. Taniec zawsze funkcjonuje z muzyką. Teatr od czasów greckich stanowiły: słowo, gest sceniczny, scenografia. Kino to kolor, zatem malarstwo, muzyka i warstwa literacka. Współczesne multimedia posługują się jakże różnymi środkami wzajemnie komplementarnymi. Rozumiemy te gatunki wypowiedzi artystycznej, traktujemy jako oczywiste i naturalne. Równolegle świetnie się mają klasyczne, niezależne dziedziny kreacji funkcjonujące samodzielnie jak malarstwo, rzeźba, grafika, poezja, literatura czy muzyka. Często twórcy operujący w tych dziedzinach, ale i odbiorcy nie dostrzegają lub lekceważą konteksty mające wpływ na czytelność przekazu, zarówno estetycznego, jak i merytorycznego jakie niesie dane dzieło. Te konteksty mają jednak kardynalne znaczenie, w jaki sposób i na ile jesteśmy w stanie odczytać przekaz jako odbiorcy i na ile potrafimy wyraźnie go formułować jako twórcy. Tych kontekstów jest wiele. Istotne są konteksty: historyczny, kulturowy, przestrzenny – w tym sąsiedztwa, materiałowy czy funkcjonalny. Tak czy inaczej określają one stan świadomości determinujący zdolność odbioru, czy też tworzenia przekazu, gdyż każde dzieło, niezależnie od tworzywa stanowi przekaz myśli wypowiedziany w jakimś języku. Znajomość tego języka i zakres tej znajomości określa fakt czy jesteśmy w stanie mówić – zapisywać, czy też czytać formy proste, bądź złożone. Drugi warunek, poza znajomością warsztatu, to intelektualna zdolność zbudowania myśli – lotnej, wysyconej treścią, przenoszącą wartość, bo cóż z tego, że znamy jakiś język lecz nie mamy nic do powiedzenia. Wszystkie bez wyjątku dziedziny sztuki i szerzej – kreacji działają według tego schematu. Dotykamy tutaj problemu myśli zamkniętej w formę. Jeśli będziemy zdolni tę samą myśl wypowiedzieć w różnych językach – zawrzeć w różnych formach, różnych mediach – to nasza wyobraźnia i intelekt znacznie zwiększy zakres swoich możliwości. Efekt to prostsza, syntetyczna, bardziej czytelna forma, uzyskana optymalną ilością gestów i środków. Jesteśmy tutaj tuż przy definicji designu, gdzie treścią przekazu jest funkcja, a ściślej – jej realizacja. Funkcją ołówka jest pisanie, ale po ewolucji piszemy w smartfonie. Funkcją krzesła jest siedzenie. Ewolucja to wciąż krzesło, mimo różnic w materiałach i formie, czy mechanizmach. Może innowacyjne myślenie doprowadzi nas do formy lewitujących spodni… Projektowanie to też kreacja – wymyślanie nowego. Narzędzia to wiedza, wyobraźnia, umiejętność czerpania inspiracji z różnych źródeł. Nauka czy natura to niewyczerpane zbiory gotowych, perfekcyjnych rozwiązań wolnych od błędów obciążających dzieła człowieka. Projektowanie to operowanie formą – czyli domeną rzeźby z całym zestawem desygnatów: proporcjami, fakturami działaniem materiału, konstrukcja wymaga wiedzy i wyobraźni inżynierskiej. Kolor to malarstwo z psychofizjologicznym jego oddziaływaniem, determinującym sposób czytania formy i tworzenia relacji z otoczeniem. Synteza sztuk zatem – to system złożonych technik, sposobów zmagania z tworzywem i materią, kolorem i środkami graficznymi i muzyką…


prof. dr hab. Wojciech Hora
Dyrektor Artystyczny Festiwalu w latach 2013—2018

O Festiwalu Synteza Sztuk 2018 mówi jeden z kuratorów wystawy Pior Grygor w relacji Bogumiły Wresiło (Radio Pik),


Synteza Sztuk 2018 na stronie Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.O pierwszej edycji Festiwalu Synteza Sztuk 2013 opowiadają organizatorzy – prof. dr hab. Wojciech Hora i Wacław Kuczma, ówczesny dyrektor Galerii miejskiej bwa w Bydgoszczy w materiale Ewy Dąbskiej z Polskiego Radia Pik.
Organizatorzy Festiwalu Synteza Sztuk

Zakład Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy,
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy,
Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Chmielnicki Uniwersytet Narodowy na Ukrainie
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.Partnerzy Festiwalu 2013—2018:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Orkiestra Kameralna Accademia dell'Arco
PESA Bydgoszcz S.A.
MWiK Bydgoszcz Sp. z o.o.
NEXT Galeria Sztuki
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Bydgoska Starówka
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie
Okręgowe Muzeum Sztuki w Chmielnickim
Dom Mody Drukarnia w Bydgoszczy
Strefa Bydgoszcz
Festiwal Synteza Sztuk był dofinansowany przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.